fbpx

JANERE HEAD TAVAD

JANERE (edaspidi J) väärtused on kliendikesksus, usaldusväärsus ja kaasaegsus. Neid põhimõtteid järgides tahame pakkuda klientidele rõõmu olemaks meie klient – luua neile selleks meeldivad ja kaasaegsed võimalused.

Kliendi vajadustest arusaamine, hea teenindus, kaasaegne ja professionaalne valik materjale on meie peamised vahendid klientide rahulolu saavutamiseks. Kas ja kuidas me sellega hakkama saame, sõltub meist-J töötajatest.

Olles oma käitumises, tavades, arusaamistes ja väärtushinnangutes erinevad, vajame siiski ka ühiseid põhimõtteid, et suuremas üksmeeles ja koostöös anda .i väärtustele elujõudu. Nimetame neid ühiseid põhimõtteid ja käitumismudeleid, mis on sündinud meie töötajate kollektiivse mõtte ja kogemuse viljana, J Headeks Tavadeks.

JANERE tööandjana

J hoolib oma töötajast.
Tööandjana on J usaldusväärne ja austab Eesti seadusi. J kindlustab oma töötajatele normaalsed töötingimused ja kaasaegsed töövahendid.
J suhtub oma töötajatesse sõbralikult ja toetab oma töötajaid keerulistes olukordades. J tunnustab ja väärtustab oma pikaajalisi töötajaid.
J panustab inimeste tööalasesse arengusse ning hindab leidlikke ja algatusvõimelisi inimesi.
J väärtustab traditsioone.
J peab töötajaid meeles olulistel isiklikel, ka tööalastel tähtpäevadel. J korraldab igal aastal suvepäevi.

Mina

Jälgin teadlikult oma käitumist ja suhtumist. Olen sõbralik, positiivne ja heatujuline. Olen viisakas, abivalmis ja hoolitsetud välimusega. Minu igapäevane riietus on korrektne, puhas ja ametiülesannetele vastav.
Kasutan nii kõnes kui kirjas korrektset keelt. Telefoni vastu võttes ütlen alati enda ja nime.
Olen hooliv, tervitan kõiki meie tööruumides viibivaid inimesi ja püüan neid vajadusel aidata.
Klientidega suhtlemisel kasutan „Teie” vormi, kuni klient pole teinud ettepanekut „Sinale” üleminekuks. Töökaaslastega suheldes ütlen „Sina”.

MINA JA JANERE

Olen J väärikas esindaja nii tööl kui ka väljaspool tööaega. Austan J-t, olen oma tööandjale lojaalne ja hoian tema mainet.
Juhindun oma tegevustes J väärtustest ja eesmärkidest. Mulle on oluline J hea käekäik.
Toetan J jaoks vajalikke muutusi.
Esindan J ka väljaspool tööaega.

Mina ja minu töö

Olen oma ala väga hea asjatundja. Arenen ja õpin koos J-ga. Osalen aktiivselt pakutavatel koolitustel ja täiendan end iseseisvalt.
Olen loov, märkan raskusi ja probleeme ning pakun võimalikke lahendusi.
Olen meeskonnatöötaja. Toetan ja julgustan kolleege, ei naeruväärista teiste ideesid ja julgen avaldada oma arvamust.
Vastutan oma töötulemuste ja kogu protsessi õnnestumise eest ning ootan sama ka töökaaslastelt. Teen oma töö nii, et seda ei ole vaja üle kontrollida. Tean, et hea töö on normaalne, väga hea- kiidetav.
Tööajal tegelen oma tööga. Minu töökohaks on kogu territoorium ja Eestimaa, mida hoian korras ja puhtana.

Mina ja minu töökaaslased

Austan ennast ja oma töökaaslasi. Väärtustan nende isikupära ja kompetentsi. Väärtustan hästi toimivaid inimsuhteid. Väldin hinnangute andmisel eelarvamusi.

Hindan enda ja töökaaslaste aega. Tulen kohtumistele õigeaegselt ja teen vajaliku eeltöö. Toimin ja käitun nii, et ei häiriks ühistööd ega töökaaslaste ettevõtmisi. Olen avatud ja lahendan probleeme asjaosalistega. Säilitan eneseväärikuse igas olukorras ja oskan arvestada oma töökaaslastega. Väldin üleolevat suhtumist, halvustamist, valetamist ja tagarääkimist.

Tunnistan oma vigu ja õpin veast juba esimesel korral. Märgates töökaaslase eksimust, juhin sellele heatahtlikult tähelepanu. Annan sõbralikult nõu, jagan teadmisi ja kogemusi. Tunnustan töökaaslasi õnnestumiste puhul ja toetan nende häid ideid. Teen kõik, et minu poolt lubatu saaks õigeaegselt täidetud.

Käitun JANERE heade tavade kohaselt ja kannan hea tunde ning uhkusega J töötaja nime.