fbpx

Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks prioriteet. Järgnevalt seletame lahti mis laadi andmeid OÜ Janere kogub, kuidas ja kus neid säilitatakse ning kes neile ligi pääseb.

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Vastutava töötleja nimi ja aadress

Ettevõtte nimi: OÜ Janere
Aadress: Põldmäe tee 14, Vatsla küla, Saue vald 76915
Telefon: +372 6580 300
E-post: janere@janere.ee
Koduleht: https://www.janere.ee

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kogume Teie kohta ainult nii palju informatsiooni, kui vajalik Teie poolt soovitud teenuse pakkumiseks (nt Teie nimi, e-postiaadress, telefoninumber, ettevõtte nimi ja aadress pakkumuse koostamiseks, infopäringutele vastamiseks, kauba saatmiseks, arvete esitamiseks jne).

Veebileht

Veebilehelt kogumine sirvimise statistikat nii veebiserveri kasutuse logi kui ka kolmanda osapoole Google Analytics rakenduse kaudu. See võimaldab meil paremini mõista teenuste kasutust ja huvi toodete vastu. Lisaks kogume teie nime ning e-maili aadressi kontaktivormi kaudu, et meil oleks võimalik teie päringut teistest eristada ning et meil oleks ka võimalik teiega ühendust võtta.

Emailiturundus

Lepinguliste klientide nime ning e-mailiaadressi kasutatakse turunduslike e-kirjade saatmiseks meie emailiserverist. Nimekirjast eemaldamiseks on iga kirjaga kaasas viide aadressile kus saate uudiskirjadest loobuda. Loobumise järel jäetakse aga teie e-maili aadress meie süsteemi, et me saaks vältida sellele saatmist.

Majandustarkvara

Äritegevuse tarvis on meie majandustarkvaras andmed mis on vajalikud teiega ühenduse võtmiseks ning arvete väljastamiseks. Eraklientide puhul ei ole isiklike andmete andmine kohustuslik. Nende andmete hulka kuuluvad teie poolt loovutatud andmed ning ka Äriregistri andmed.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Janere säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, emailiserveris olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Janere rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Andmed on OÜ Janere füüsilises valduses. Eranditeks on Google Analytics ning veebikülastuse statistika mis asuvad vastavate teenusepakkujate valduses.

Kasutaja õigused

  • õigus tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigus isikuandmete parandamisele;
  • õigus isikuandmete kustutamisele;
  • õigus isikuandmete ülekandmisele;
  • õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigus nõusoleku tagasivõtmisele.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust. Teil on ka õigus esitada kaebus elukohajärgsele andmekaitse järelvalveasutusele (Eestis Eesti Andmekaitse Inspektsioonile).